Verksamheten på Positivet

Förskolan Positivet är en verksamhet belägen i Visby innerstad.

På vår förskola går det idag 25 barn fördelade på våra två avdelningar "Hajen" och "Piraten.

Vi är i dagsläget fem anställda pedagoger varav fyra är förskollärare. Vi har en egen kock som förser oss med lunch och mellanmål.


Läroplan för förskolan
Vi arbetar utifrån Läroplanen (Lpfö 98/10) och vårt arbets- och förhållningssätt genomsyras av respekt för barnen. Vi sätter barnen i fokus och ser dem som kompetenta, nyfikna och rika med egna resurser.

Verksamheten bygger på barnens intressen och funderingar och vi lägger stor vikt på deras egna initiativ.

Vi arbetar medvetet och aktivt med vår innemiljö för att skapa en inspirerande och utvecklande miljö för alla barn. Vi arbetar också aktivt med vår ljudmiljö.

Vi är gärna ute, på vår gård eller i vår fantastiska närmiljö. En dag/vecka under större delen av året vistas vi en hel dag i skogen. Vi brukar hålla till i skogen vid Trojaborg där vi utforskar naturen på olika sätt. Vår kock lagar lunchen på plats i skogen.

”Förskolan ska erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och aktivitet. Den ska inspirera barnen att utforska omvärlden. I förskolan ska barnen möta vuxna som ser varje barns möjligheter och som engagerar sig i samspelet med både det enskilda barnet och barngruppen”
(Läroplan för förskolan, Lpfö 98/10, s.6)Hur kommer jag i kontakt med er?
För allmäna frågor och om du vill ställa ditt barn i vår kö maila till :

lotta@forskolanpositivet.se

Eller slå en signal på tel : 0733-944 862

Besöka oss
Kontakta oss via mail för att boka ett besök (besök på förskolan sker vanigtvis under morgonen).
Mail: lotta@forskolanpositivet.se