En dag på Positivet

Här nedan finns en överblick över hur en dag på Positivet kan se ut. Observera att alla dagar är olika och att det här endast är en grund vi utgår ifrån.
”Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda en trygg omsorg. Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet”(Läroplan för förskolan, Lpfö 98/10, s.5)SKOGEN
Våra onsdagar spenderas stora delar av året i skogen. Då går vi tillsammans från förskolan kl. 9.00 till skogen vid Trojaborg. Där håller vi till under dagen med lek, äventyr och utforskande.

Lunchen serveras som vanligt vid kl. 11.15 och lagas av vår kock ute i skogen.

De barn som behöver sova får göra det i våra vagnar som vi har med oss, de andra får en stunds avkoppling på en filt i gräset samtidigt som vi läser böcker.

Vid kl 14 serveras mellanmålet i skogen innan avfärd tillbaka mot förskolan. Då är vi på Positivet ca 15.30.
Hur kommer jag i kontakt med er?
För allmäna frågor och om du vill ställa ditt barn i vår kö maila till :

lotta@forskolanpositivet.se

Eller slå en signal på tel : 0733-944 862

Besöka oss
Kontakta oss via mail för att boka ett besök (besök på förskolan sker vanigtvis under morgonen).
Mail: lotta@forskolanpositivet.se