Välkommen till förskolan Positivet

Önskar du en förskola med små barngrupper, hög andel utbildad personal och egen kock. Då är det Positivet du ska söka till.

Förskolan Positivet är en liten förskola, mitt i Visby innerstad med vackra lokaler och med närhet till natur och kultur, som ofta leder oss ut på äventyr och utforskande av vår närmiljö.

Förskolan Positivet har funnits sedan 1991 och i våra nuvarande lokaler sedan 1995.
Sedan oktober 2017 drivs Positivet som ett personalkooperativ, av fyra förskollärare som arbetat länge tillsammans.

Här kan du läsa mer om vår verksamhet.Vårt hus på Schweitzergränd 1A

Hur kommer jag i kontakt med er?
För allmäna frågor och om du vill ställa ditt barn i vår kö maila till :

lotta@forskolanpositivet.se

Eller slå en signal på tel : 0733-944 862

Besöka oss
Kontakta oss via mail för att boka ett besök (besök på förskolan sker vanigtvis under morgonen).
Mail: lotta@forskolanpositivet.se